MRD Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri

116x130

MRD

Özel Güvenlik ve Tesis Yönetimi

PROFESYONEL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri

226x70

ÜNİVERSİTE GÜVENLİĞİ

Yüksekokul ve Üniversite güvenlik hizmetleri konusunda istekli ve kararlı olan MRD ÖZEL GÜVENLİK, üniversite güvenliği olgusunun asli görevi eğitimi olan eğitim kurumlarının bu fonksiyonu yerine getirirken huzur ve güven içinde çalışmalarına bağlı olduğunun bilincindedir.

 

Gerek Devlet Üniversiteleri ve gerekse Özel Vakıf Üniversitelerinde güvenlik, sağlıklı bir eğitimin ön koşuludur. Bu nedenle üniversitelerde alınması gereken güvenlik önlemleri iyi irdelenmeli, görev yapacak personelin görevleri konusunda meslek içi eğitime tabi tutulmalı, üniversitelerde güvenlikle ilgili birimler oluşturularak, kışkırtıcı eylemlere (provakasyon) ve tehlike arz eden hareketlere karşı gereken önlemler önceden alınmalı ve çeşitli güvenlik teknolojileri ile de desteklenmelidir.