MRD Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri

116x130

MRD

Özel Güvenlik ve Tesis Yönetimi

PROFESYONEL ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri

226x70

GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI

• Güvenlik zafiyetlerini tespit etmek ve çözüm önermek,

• Risk analizi yapmak,

• Tehdit değerlendirmesi ve önlemlerini geliştirmek,

• Bilgi güvenliğini sağlamak veya açığını bulmak,

• Denetim ve kontrol prosedürlerini hazırlamak,

• Bilgi ve yönetim talimatlarının hazırlanması,

• Güvenlik teknoloji ürünlerinin uygunluğunu ve yeterliliğini tespit etmek,

• Güvenlik savunma planlarını hazırlamak, incelemek.